Zespołu Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz uzbrojeniem terenu 

PROMENADY WROCŁAWSKIE ETAP IV bud. A,B,E